zorgkosten belastingteruggaaf

Beste klant,
 
Zoals u weet, wordt door een heleboel zorgverzekeraars uw chiropractiebehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.
Sommige verzekeraars vergoeden alle behandelingen en sommige maar tot een bepaald bedrag per jaar.
Feit is dus dat de meeste van u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Wij hebben daarom uitgezocht of het mogelijk is dat u op een of andere manier dat deel van de kosten die u zelf moet betalen, op andere wijze deels vergoed zou kunnen krijgen.
 
Vooral cliënten die geen aanvullende verzekering en/of een laag inkomen hebben (e.g. studenten), hebben grote kans om in aanmerking te komen voor deze regeling. U kunt bij uw belastingaangifte, mits u boven 'uw drempel' zit, de kosten van een chiropractiebehandeling aftrekken.
De voorwaarde is wel dat u een verwijzing van uw arts daarvoor nodig heeft.
Hieronder ziet u de tabel m.b.t. de drempel voor aftrek van uw specifieke ziektekosten incl. uitleg.
 
 
Voorbeeld op basis van 2014
Drempel aftrek ziektekosten 2014
Voor de aftrek van ziektekosten geldt een drempel die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt:
 
Drempel zorgkosten 2014, als u een fiscale partner heeft: 
Drempelinkomen voor beide partners 2014                                                           Drempel
tot en met €14.914                                                                                                 minimale drempel is €250
€14.914 tot en met €39.618                                                                                   1,65%, minimale drempel is €250
meer dan €39.618                                                                                                  +5,75% van het extra drempelinkomen
 
 
Drempelbedrag zorgkosten 2014 als alleenstaande:                                             
Uw drempelinkomen 2014                                                                                     Drempel
tot en met €7.457                                                                                                   minimale drempel €125
€7.457 tot en met €39.618 1,65%                                                                          minimale drempel bedraagt €125
meer dan €39.618 €653                                                                                         +5,75% van het extra drempelinkomen
 
 
Indien men over de drempel gaat, hangt de hoogte van de teruggaaf van de zorgkosten af van het inkomen en dus in welke belastingschaal (percentage) men is ingedeeld.
 
De zorgkosten die in aanmerking voor teruggaaf kunnen komen zijn als volgt:
-Genees en heelkundige hulp
-Medicijnen op doktersvoorschrift
-Bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen
-Vervoer, zoals reiskosten naar huisarts of ziekenhuis
-Een dieet, op voorschrift van een dokter of dietist
-Extra gezinshulp
-Extra kleding en beddengoed
-Reiskosten voor ziekenbezoek
 
Uitleg van wat deze kosten precies inhouden, kunt u vinden op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl)
Al deze kosten kunt u optellen om tot boven de drempel te komen. Het is dus belangrijk te weten, dat u al dichter bij uw drempel zit dan u denkt, als u reeds geen vergoeding krijgt vanuit de verzekering bijvoorbeeld voor medische hulpmiddelen of medicijnen op voorschrift van een arts of alle andere bovenstaande kosten.
 
Deze lijst van in aanmerking komende zorgkosten is gebaseerd op 2013. 
 
N.B. Deze zorgkosten komen alleen voor aftrek in aanmerking voor het gedeelte van de nota's welke niet vergoed worden door de zorgverzekering en welke boven de drempel m.b.t. uw inkomen vallen (zie bovenstaand schema).
Aan bovenstaande opgaves kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een exacte berekening van uw (eventuele) teruggave verwijzen wij u naar de belastingdienst of uw belastingconsulent.