Een blokkade, hoe ontstaat het?

De chiropractor behandelt bewegingstoornissen van de wervelkolom. Dit noemt men een blokkade.

De definitie hiervan is: “een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten (een fixatie) waarbij een stoornis in het zenuwstelsel is opgetreden”.

Vroeger ging men uit van het model waarbij iets ‘scheef’ stond. Dit model is ondertussen achterhaald. Het nieuwe model gaat uit van de bewegingsbeperking, die een storend effect heeft op het zenuwstelsel. Net zoals je een slechte ontvangst kan hebben via de mobiele telefoon, kunnen blokkades zorgen voor storingen in de communicatie tussen brein en lichaam.

 

Er zijn vele redenen waarom een blokkade kan ontstaan. Ze kunnen in 3 groepen worden onderverdeeld:

1. Mechanische blokkade. Dit is een veel voorkomende blokkade en de bekendste! Deze ontstaat veelal door een plotselinge beweging, val, ongeluk, tillen, slechte houding etc. Het ontstaan van deze blokkade hoeft niet gelijk pijnlijk te zijn. Vaak ontstaat er eerst een compensatie patroon. Wanneer het lichaam te moe wordt, om bepaalde redenen, om te compenseren, zal er pas pijn ontstaan. Ook door te weinig bewegen kan een mechanische blokkade ontstaan.
 

2. Chemische blokkade. In onze huidige maatschappij worden er steeds meer stoffen toegevoegd aan bijvoorbeeld het eten waar het lichaam niet tegen kan. Dit kunnen bijvoorbeeld kleurstoffen of zoetstoffen zijn, maar ook caffeïne, nicotine, medicijnen en suikers. Hoe kan dat dan gevolgen hebben in de wervelkolom, zult u denken?... Dit gaat als volgt. Als voorbeeld nemen we de caffeïne. Caffeïne kan een irritatie aan het maagslijmvlies veroorzaken. Dit betekent dat de sensitieve zenuwen van de maag teveel geactiveerd worden. Een teveel aan activiteit van een zenuw is niet goed en kan hyperactiviteit van het segment van de wervel veroorzaken waar de zenuw binnenkomt. Dit kan tot een verhoging van spanning leiden in de spieren rondom dit segment en dit kan weer leiden tot een blokkade van dat wervelsegment. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een vicieuze cirkel, die niet meer doorbroken kan worden door alleen te stoppen met koffie drinken. Ook kan het te weinig binnen krijgen van voedingsstoffen voor chemische blokkade zorgen, daar het lichaam zich niet goed genoeg kan herstellen vanwege te weinig ‘bouwblokken’.


3. Psychische/emotionele blokkade. Stress is een veel voorkomend verschijnsel deze tijd. Zoals hierboven al uitgelegd, is permanente stress slecht voor het lichaam. Door de adrenaline staan de spieren in de actieve staat (fight/flight response). Door de permanente afgifte van een grotere hoeveelheid adrenaline hebben de spieren geen tijd om te ontspannen waardoor ze verhoogde spierspanning oplopen. Dit kan weer leiden tot eenblokkade.