De opleiding

Chiropractie is een vijf-jarige universitaire studie die in het buitenland gevolgd wordt. De eerste twee jaar komt sterk overeen met de studie geneeskunde. Een aantal van de vakken die o.a.gedoceerd worden zijn: anatomie, neurologie, fysiologie, biochemie en biomechanica. Daarna is er meer aandacht voor de specifiek chiropractische vakken zoals röntgendiagnostiek en chiropractische behandeltechnieken. Een chiropractor wordt opgeleid om zelfstandig een diagnose te kunnen stellen. 

Vereist wordt dat je een vooropleiding met VWO diploma hebt met profiel natuur en gezondheid. Afgestudeerde fysiotherapeuten, die eveneens moeten voldoen aan de hierboven genoemde voorlopleiding, worden over het algemeen toegelaten in het tweede studiejaar. Een Nederlandse arts voldoet al aan de voorwaarden en kan dus zondermeer terecht bij de studie chiropractie. Het College bepaalt altijd in welk jaar de aankomend chiropractie student wordt geplaatst. Iedereen die chiropractie wil studeren moet, ongeacht zijn of haar vooropleiding, een Engelse test afleggen. 

Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar, het GEP-jaar. GEP staat voor Graduate Education Programme. In dit jaar loop je stage bij een bij Stichting Chiropractie Nederland geregistreerd chiropractor. Tijdens dit jaar ontvangt je als GEP-kandidaat wel een salaris. Na het succesvol afsluiten van het GEP-jaar verkrijg je van de NCA de Amerikaanse titel "Doctor of Chiropractic" en ben je volwaardig lid van de NCA. Je registreert jezelf bij de Stichting Chiropractie Nederland (www.stichtingchiropractie.nl) die waakt over het register. 

Chiropractie studeren kan momenteel alleen in het buitenland, aangezien er in Nederland geen opleiding tot chiropractor is. Sinds enkele jaren is het in Europa mogelijk om chiropractie te studeren in Spanje, Denemarken, Frankrijk en Groot- Brittanië. Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door de Council of Chiropractic Education (E.C.C.E.). Dit is een overkoepelend orgaan voor alle opleidingen chiropractie in de wereld. De Nederlandse Chiropractoren Associatie is via de Europese Chiropractische Unie aangesloten bij C.C.E. Ook is het mogelijk om in Amerika, Canada of Australië de opleiding te volgen. 

Men kan ook postacademisch een graad in radiologie, neurologie, pediatrie en sportgeneeskunde halen.