osteoporose / botontkalking

Osteoporose, broze botten. De stille epidemie!
 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen en één op de acht mannen ouder dan 55 osteoporose. Helaas wil dat niet zeggen dat jongere mensen gevrijwaard zijn van deze ziekte. Osteoporose wordt ook wel de stille epidemie genoemd, omdat het verlies aan botdichtheid zelden gepaard gaat met duidelijke symptomen. Aan osteoporose kan veel gedaan worden, maar het is essentieel dat de diagnose tijdig gesteld wordt.

 

Wat is osteoporose? 

Osteoporose, ofwel botontkalking, is een aandoening aan het skelet. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een lage botmineraaldichtheid en een verstoring van de samenhang van het bot. Hierdoor is het bot brozer en is er een hogere kans op een botbreuk (fractuur). Het is een probleem dat nog ernstiger wordt naarmate de bevolking ouder wordt.


Hoe ontstaat osteoporose?

Botweefsel verandert voortdurend. Tijdens de jeugdjaren neemt de botmassa geleidelijk aan toe, totdat in het jongvolwassen lichaam de piek bereikt wordt. Na het 35ste levensjaar wordt de afbraak van botweefsel groter dan de opbouw en wordt de kans op het ontstaan van osteoporose dus ook groter. Iedereen kan osteoporose krijgen,
maar er zijn risicofactoren die het ontstaan ervan beïnvloeden.

 

Het is vaak moeilijk om aan te geven wie wel osteoporose krijgt en wie niet. Toch zijn er bepaalde factoren aan te wijzen die een belangrijke rol kunnen spelen in het krijgen van osteoporose. De Osteoporose Stichting houdt, gebaseerd op de meest recente literatuur, de volgende risicofactoren aan:

 

Ernstige risicofactoren:


• osteoporose in de familie, bijvoorbeeld vader of moeder met osteoporose
• langdurig gebruik van corticosteroïden (prednison en prednisonachtige stoffen) (bv. astmapatiënten, ms, lupus, sarcoïdose (longziekten), reumatoïde artritis, ...)
• een te laag lichaamsgewicht (te mager) – BMI van 19 of minder
• geen of heel weinig lichaamsbeweging
• bepaalde ziekten of aandoeningen zoals te hard werkende schildklier, astma, reuma, bepaalde darm- en huidziekten
• een of meerdere botbreuken na uw 50ste levensjaar

 

Overige risicofactoren:


• geslacht: vrouwen lopen een groter risico dan mannen
• leeftijd: boven de 50 jaar
• een vroege overgang (laatste menstruatie op 45 jarige leeftijd of jonger)
• niet genoeg calcium via de voeding (minimaal 1 à 1,2 g per dag, of 3 à 4 glazen melk of vergelijkbare produkten per dag)
• te weinig buitenlicht en/of onvoldoende vitamine D in de voeding
• te weinig geslachtshormonen bij man of vrouw (bijv. aangeboren aandoeningen, impotentie, lange tijd geen menstruaties)
• lengte verlies: meer dan 5 cm voor het 70ste jaar
• grotere kans op vallen (bijvoorbeeld evenwichtsstoornissen, slecht ter been, recente operatie aan of botbreuk van één van de ledematen, gebruik van slaap- of kalmerende middelen en slecht zien)
• eetstoornissen (anorexia)
• roken
• hoog alcoholgebruik ( dagelijks meer dan 2 glazen)
• het drinken van veel koffie (dagelijks meer dan 7 koppen)
• teveel zout


Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe groter de kans is dat u osteoporose zult krijgen.

 


Check onze  osteoporose checklist welke aangeeft of het voor u belangrijk is om op korte termijn een afspraak te maken. Klik hier voor de checklist.

afbeelding van osteoporose / botontkalking

Artikel krant Gezinsblad nov 2010

 

Duizenden 50plussers met fracturen vanwege botontkalking. Een schokkend groot aantal mensen per jaar breken iets als gevolg van een sluipend proces dat osteoporose heet. 15.000 gebroken heupen per jaar bij mensen boven de 50 jaar, 16.000 gebarsten wervels, 12.000 geknapte polsen en onderarmen en 40.000 andersoortige botbreuken, blijkt uit de cijfers van het kwaliteitsinstituut van de Gezondheidszorg CBO te Utrecht.

Dat dit een wereldwijd probleem is, blijkt wel uit de cijfers van de international Osteoporosis Foundation. Zo loopt 1 op de 5 vrouwen met een wervelfractuur binnen een jaar nogmaals een fractuur op. Beide verenigingen pleiten er dan ook voor dat het aantal botscans dus fors omhoog moet, zodat botontkalking tijdig ontdekt kan worden. Alleen dan kan er een behandeling starten die gericht is op pijnbestrijding en het stoppen van verder botverlies, waardoor verdere breuken vermeden kunnen worden.
Ingezakte wervels kunnen vanwege botontkalking, aanhoudende rugklachten veroorzaken. Life Chiropractisch Gezondheidscentrum speelt hierop in, door de aanwezigheid van een professionele iDXA botscan in hun praktijk. Deze iDXA is de opvolger van de DXA scans die ziekenhuizen hebben, en die steeds meer in ziekenhuizen wordt neergezet.
Met behulp van deze apparatuur kunnen mensen die binnen komen voor rugklachten ook direct intensiever onderzocht worden en wordt bekeken of er sprake is van botontkalking. Op deze manier kunnen er betere diagnoses en prognoses gegeven worden, en kan tijdig verdere botontkalking voorkomen worden.
Welke groep mensen loopt het meeste risico op osteoporose? Dit zijn veelal de 50-plussers, die bepaalde medicatie gebruiken o.a. prednison, chemotherapie, cortisone behandeling. Mensen die o.a. roken, veel koffie drinken, die erfelijke inslag hebben, weinig sporten en met een laag lichaamsgewicht. Ook mannen van rond de 30-35 jaar kunnen botontkalking hebben zonder dat zij hier klachten van hadden. In een later stadium lijdt botontkalking tot pijn, lengteverlies, gebroken botten, misvormingen.